Mgr. Ágnes Mrlíková


Mgr. Ágnes Mrlíková, Jazykové korektury

Jazykové korektury

Maďarština

Korektorské služby

Korektura může být pravopisná a stylistická, provedena rodilým mluvčím do jazyka maďarského.

  • Jazyková korektura rodilým mluvčím
  • Slohová korektura jazykovým korektorem
  • Předtiskové korektury
Ceník korektur
položka komentář cena
1 normostrana korektura - dle obtížnosti  150 - 200 Kč

Poznámka

Práci urychlí, když dodáte zdrojový text.

Reklama:

Jazykové weby