Mgr. Ágnes Mrlíková


Mgr. Ágnes Mrlíková, Překlady maďarštiny

Jazyky, které překládám

Čeština •  Maďarština

Co nejvíce překládám

Rozhodnutí soudu • Korespondence • Obchodní korespondence • Smlouvy • Výpisy z rejstříku trestů • Výběrová řízení • Výpisy z rejstříků • Žaloby

 • Právní dokumenty Rozhodnutí soudu •  Smlouvy •  Vyjádření •  Výpisy z rejstříků •  Zákony •  Žaloby •  Zplnomocnění
 • Osobní dokumenty Korespondence •  Oddací listy •  Pasy a průkazy •  Rodné listy •  Úmrtní listy •  Výpisy z rejstříku trestů
 • Obchodní a ekonomické dokumenty Katalogy •  Obchodní korespondence •  Propagační materiály, letáky •  Studie •  Účetní výkazy •  Výběrová řízení •  Zápisy z porad

Obory a odbornosti

Kosmetika • Marketing • Jaderná energetika • Cestovní ruch • Internet • Kultura • Obchod • Stavebnictví

Ukázky překladů

Moje překladatelské služby

Milý zákazníku, můžete mne kontaktovat na uvedeném telefonním čísle nebo e-mailové adrese. Překlady přijímám elektronicky, poštou nebo osobně. Ačkoli bydlím na Vysočině, osobní setkání je možné i v Brně, kam každý týden dojíždím.
Největší zkušenosti mám s překlady v oboru obchodní spolupráce a veřejné soutěže, a to díky překladům, které jsem poskytovala mimo jiné pro významnou stavební firmu OHL ŽS, a.s. před tím Železniční stavitelství Brno, a.s.).
Běžně překládám obchodní smlouvy, úřední spisy, právní dokumenty, atd.

Související služby

 • Překlady se soudním ověřením  –

  V případě, že potřebujete překlad se soudním ověřením, text k překladu mně můžete poslat poštou nebo si domluvíme osobní setkání dle možností, třeba v Brně. Než si text převezmu, můžete mi ho zaslat e-mailem, abych se mohla co nejdříve dát do práce. Překlad provedu do předem dohodnutého termínu. Zhotovený, ověřený a svázaný překlad Vám doručím opět buď poštou nebo osobně.

 • Expresní překlad  –

  Překlad považuji za expresní, pokud přesahuje 5 normostran a má být zhotoven do dalšího dne. Do 24 hodin jsem schopna nebo spíše ochotna přeložit cca. 10 stran. Tvrdé práce se nebojím, a když je "dobrá konstalace hvězd", tak dokážu se do toho "opřít".

 • Použití CAT nástroje Trados  –

  Používám ve spolupráci dané překladatelské agentury. Já sama pravidelně používám maďarský program MemoQ, ale byla jsem otevřená k tomu, abych se naučila pracovat i v jiném programu (Trados). Překladatelský program nám velmi urychlí práci.

 • Jazyková korektura překladu rodilým mluvčím  –

  Jazykovou korekturu provádím na textech přeložených do jazyka maďarského vzhledem k tomu, že jsem rodilý mluvčí. Podmínky zhotovení jsou jako výše, v případě stilistické korektury.

 • Stylistická korektura překladu jazykovým korektorem  –

  Maximální rozsah korektury překladu představujie asi 15-30 normostran za den, záleží však na obtížnosti textu a náročnosti na opravě. Doba provedení dle domluvy.

 • Přepis a překlad z audio/video médiií  –

  Časové provedení dle vzájemné dohody.

 • Osobní doručení a vyzvednutí překladu  –

  Dle dohody se zákazníkem.

Ceník překladatelských služeb
položka komentář cena
běžný překlad z ČJ do MJ a naopak  400,- Kč / NS
odborný překlad z ČJ do MJ a naopak  450,- Kč / NS
překlad se soudním ověřením z ČJ do MJ a naopak  500,- Kč / NS
soudní ověření k překladu z ČJ do MJ a naopak  100,- Kč / 1 strana
expresní překlad nad 3 NS do 24 hodin  50 % přirážka
práce v ****  100 % přirážka

Poznámka

- odborný překlad: text z různých oborů a odvětví, např. technické obory, finační výkaz, apod.
- normostrana: 1800 úhozů bez mezer

Mgr. Ágnes Mrlíková

Družstevní 589, Náměšť nad Oslavou

Jsem vytížen(a), nové zakázky nepřijímám.

PLATÍ NA MĚSÍCE ČERVEN A ČERVENEC, AŽ DO 15. SRPNA 2017. Děkuji za pochopení.

Reklama:

Jazykové weby