Mgr. Ágnes Mrlíková


Mgr. Ágnes Mrlíková Náměšť nad Oslavou, Překlady, tlumočení český a maďarský jazyk Mgr. Ágnes Mrlíková Náměšť nad Oslavou, překlady, korektury

Proč překládám a tlumočím

Po příjezdu do Česka a založení rodiny bylo docela přirozené zkusit tuto profesi. Tím spíše, že mám humanitní vzdělání a rychle jsem se naučila…  

Proč právě tyto jazyky

Z prostředí, kde jsem se narodila a žila do svých 22 let, a z prostředí, kam jsem se z Maďarska přestěhovala, to automaticky vyplynulo.  

Moje tradice, historie, zkušenosti

Po ukončení studie na FF UJEP v Brně, na oboru maďarština-ruština se specializací na překladatelství v roce 1981 jsem postupně začala překládat…  

Co umím opravdu nejlépe

úřední dokumenty občanů a firem (např.: pracovně-právní dokumentaci firmy ModusLink; rodné listy, úřední listy občanů), úřední protokoly…  

Co nejvíce překládám

Obchodní korespondence •  Výběrová řízení •  Korespondence •  Výpisy z rejstříku trestů •  Rozhodnutí soudu •  Smlouvy •  Výpisy z rejstříků •  Žaloby •  Katalogy •  Propagační materiály, letáky •  Studie •  Účetní výkazy •  Zápisy z porad •  Oddací listy

Moje zahraniční zkušenosti

Tlumočení v Maďarsku u různých firem ve výrobě nebo při obchodních jednáních, např.: Ganz – výroba žel. vagónů – tlumočení přímo ve výrobním…

Překládané obory a odbornosti

Marketing •  Obchod •  Právo •  Internet •  Jaderná energetika •  Stavebnictví •  Cestovní ruch •  Doprava, logistika •  Kosmetika •  Kultura •  Zdravá výživa •  Filosofie •  Historie •  Jazykověda •  Kulturologie •  Politologie •  Psychologie •  Ekologie a životní prostředí •  Zoologie

Překlady a tlumočení

Mgr. Ágnes Mrlíková

Družstevní 589, Náměšť nad Oslavou

Jsem vytížen(a), nové zakázky nepřijímám.

PLATÍ NA MĚSÍCE ČERVEN A ČERVENEC, AŽ DO 15. SRPNA 2017. Děkuji za pochopení.

Reklama:

Jazykové weby